Oude CO2-rapportages

Quercus boomexperts is altijd op zoek naar methodes die de CO2-uitstoot terugdringen
Wij zijn trots dat wij het CO2 Prestatieladder certificaat op niveau 5 hebben. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen. Ook stimuleert het ons om deze CO2 reducerende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en zo transparant mogelijk te maken. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en overheden zoeken we actief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

Oude CO2 publicaties
img