Boomonderzoek en advies

Een boomexpert is meer dan een boomspecialist

Adviseren over bomen gaat zelden alleen over ‘boompje kijken en rapportje maken’. Misschien wel de helft van het bomenvak wordt ingevuld door aanverwante wetenschapsgebieden zoals ecologie, biologie, hydrologie en bodemkunde. Daarnaast wordt een bomenvraag vaak gesteld in brede maatschappelijke context waarin raakvlakken zijn met wetgeving, beleid, veiligheid, infrastructuur en (stedelijke) inrichting. In die zin is een boomexpert veel meer dan alleen een boomspecialist.

Onderzoeksmethodieken

  • Diverse technieken zoals klophamer en prikstok, Picus, Treetronic, resistograaf en trekproef
  • Boomveiligheidscontrole middels VTA en VTA+
  • Groeiplaatsonderzoek en bewortelingsonderzoek met diverse technieken en methodes zoals grondboringen profielkuilen, zuurstofmetingen, bepalen indringingsweerstand en chemische bodemanalyse
  • Inmeten en inventariseren van boombestanden

LEES MEER

img