groeiplaatsverbetering- en inrichting

Ondergronds vakgebied

Misschien wel 50% van het bomenvak gaat over bodem, groeiplaatscondities en beworteling. In het stedelijk gebied, en zeker in verhardingen, kunnen bomen pas natuurlijk gedijen in een goed ingerichte groeiplaats die ook als zodanig wordt verzorgd. Slechte groeiprestaties van bomen zijn doorgaans te relateren aan ondergrondse oorzaken:

  • Verdichting en storende lagen
  • Fluctuerende grondwaterstanden of stagnerend oppervlaktewater
  • Verstoorde mineralenbalans door inspoelend wegenzout
  • Tekorten aan voedingselementen
  • Bodemverontreiniging of gaslekkage

LEES MEER

img