Boomveiligheidscontrole

In het kader van de (wettelijke) zorgplicht dient een boomeigenaar zorg te dragen voor zijn of haar bomen. Dit begint bij het periodiek uitvoeren van een boomveiligheidscontrole. Aan de hand van een gestandaardiseerde boombeoordeling (VTA) wordt een boom gecontroleerd op zichtbare mechanische en biologische gebreken. Indien gebreken worden geconstateerd, dienen maatregelen genomen te worden om de risico’s te beperken c.q. weg te nemen.

De resultaten van de boomveiligheidscontrole dienen nauwkeurig geregistreerd te worden. In de regel wordt dit uitgevoerd in een boombeheersysteem. De gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs (BVC) van Quercus boomexperts hebben ruime ervaring met de diverse programma’s. Tevens kunnen wij gebruik maken van ons eigen systeem (IDMS Bomen).

img