aantal geplante bomen

18.000

Duurzaamheid

Nederland telt ongeveer net zoveel straat- en laanbomen als inwoners, stedelijk- en landschappelijk groen speelt een belangrijke rol als het gaat om ons leefklimaat. Groen geeft niet alleen onze woningen een meerwaarde maar fungeert ook als fijnstofvanger, CO2 vastlegger en biedt ruimte voor recreatieve doeleinden.

Uit het onderhoud van straat- en laanbomen komt jaarlijks in totaal ca. 700.000 ton schoon resthout vrij. Quercus boomexperts snoeit per jaar meer dan 30.000 bomen. Ons bedrijf versnippert nagenoeg al het vrijkomende tak- en stamhout, de houtsnippers worden regionaal duurzaam benut.

Door resthout en houtsnippers in de regio als circulaire grondstof tot waarde te brengen ontstaat een duurzame maatschappelijke meerwaarde, regionale werkgelegenheid en milieubewustzijn.

img

Quercus werkt CO2-emissieneutraal

img

Duurzaamheid en CO2-uitstootpreventie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Quercus onderschrijft dit belang.

Klimaat- of CO2-compensatie is het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen die samenhangt met een organisatie en/of productie. Voor het milieu maakt het niet uit waar de CO2 wordt uitgestoten of waar de CO2 uit de atmosfeer gehaald wordt.

In sommige bedrijfssectoren is het nog niet mogelijk om de CO2-emissies afkomstig van de werkzaamheden zelf terug te dringen. Ook bij Quercus zit de bulk van de CO2-uitstoot in de machines (hoogwerkers en versnipperaars) en het transport van de vrijkomende snippers en boomstammen. Ondanks onze inspanningen heeft Quercus helaas weinig invloed op …

 

Lees meer
img

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

CO2 Grafieken

- duurzaamheid -