Quercus werkt CO2-emissieneutraal

Duurzaamheid en CO2-uitstootpreventie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Quercus onderschrijft dit belang.

Klimaat- of CO2-compensatie is het compenseren van de uitstoot van broeikasgassen die samenhangt met een organisatie en/of productie. Voor het milieu maakt het niet uit waar de CO2 wordt uitgestoten of waar de CO2 uit de atmosfeer gehaald wordt.

In sommige bedrijfssectoren is het nog niet mogelijk om de CO2-emissies afkomstig van de werkzaamheden zelf terug te dringen. Ook bij Quercus zit de bulk van de CO2-uitstoot in de machines (hoogwerkers en versnipperaars) en het transport van de vrijkomende snippers en boomstammen. Ondanks onze inspanningen heeft Quercus helaas weinig invloed op vermindering van deze soort CO2-uitstoot op de korte termijn en ook op de langere termijn ziet het er nog niet naar uit dat dit materieel emissievrij beschikbaar komt. Het is echter wél mogelijk om een gelijke hoeveelheid CO2 elders te voorkomen of om die hoeveelheid vast te leggen in de natuur.

Dit doen wij op de volgende manieren:
Allereerst voorkomen en verminderen wij onze CO2-uitstoot door het investeren in accu-materieel en biologisch afbreekbare brandstoffen en oliën. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om alle CO2-uitstoot die wij niet kunnen voorkomen te compenseren in het Quercusbos. Hiervoor hebben wij enkele hectaren landbouwgrond in het Nationaal Park De Drentsche Aa gekocht. Deze grond vormen wij om tot permanente natuur. Wij planten een variatie van gebiedseigen bomen die naast CO2 ook fijnstof opvangen. Het hele ontwerp is tevens zo vormgegeven dat het de biodiversiteit ten goede komt.

Quercus stoot ongeveer 250 ton CO2 per jaar uit bij haar werkzaamheden. Het Quercusbos neemt ca. 50 ton CO2 per jaar op en elke liter brandstof wordt door ons gecompenseerd. Hierdoor kunnen wij met trots zeggen dat Quercus klimaatpositief haar werkzaamheden uitvoert!

img