Boomonderzoek en advies

Adviseren

Quercus boomexperts heeft een keur aan onderzoeks- en kennisproducten in haar dienstverlening waarmee wij onze opdrachtgevers voorzien van bruikbare adviezen:

 • Bomeninventarisatie (voor kapaanvraag, onderhoudstoestand of boomveiligheid)
 • Kwaliteitsmetingen
 • Nader technisch onderzoek (NTO)
 • Stabiliteitsmeting met trekproef
 • Bomen Effect Analyse (BEA)
 • Boomtaxatie, schadetaxaties en waardebepalingen (conform NVTB richtlijnen)
 • Groeiplaatsadviezen (voor bestaande en nieuwe locaties)
 • Verplantbaarheidsadvies
 • Leveren boomadvies binnen (grootschalige) plan- en ontwerptrajecten
 • EMVI-plan als onderdeel van infra-, bouw- of civiele aanbestedingen
 • Bomenbeleid en –structuurplannen
 • Monitoringsplan in kader van vochtmonitoring
img