Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de belevingswaarde van de stad en aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ook geven bomen verkoeling, zuiveren ze stofdeeltjes uit de lucht en zijn ze van groot belang voor de biodiversiteit. Daarom hecht de gemeente veel waarde aan de bomen in de stad en is ons beleid erop gericht om zoveel mogelijk groen te behouden. Dit is helaas niet altijd mogelijk omdat zowel de stad, de dorpen en ons bomenbestand continue onderhevig zijn aan veranderingen. Ook hebben we steeds vaker te maken met zieke bomen of calamiteiten zoals storm. Quercus onderhoudt deze bomen goed en we controleren ze regelmatig op gezondheid, stabiliteit en veiligheid.

Aan het einde van het jaar (2022) heeft Quercus boomexperts bv uit Eelde haar eerste gesprekken met de gemeente Noordenveld gevoerd. Deze gesprekken gingen aftastend over het onderhoud aan de bomen die de gemeente Noordenveld rijk is.

De gemeente Noordenveld hecht veel belang en waarde aan haar bomen, de veiligheid rondom de bomen en het onderhoud van de bomen. Daarom heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven waarop bedrijven een kwaliteitsplan en een prijs hebben kunnen indienen. Op basis van een ranking (prijs/kwaliteitsverhouding) komt dan een winnaar uit de bus en dat is Quercus boomexperts bv geworden. Wij zijn dan ook zeer verheugd het nieuwe jaar te beginnen aan deze opdracht.

De aankomende tijd kan u ons dus langs de paden en wegen tegenkomen tijdens het opnemen en uitvoeren van de werkzaamheden aan de bomen. U kan denken aan het verwijderen van gevaarlijke bomen en het snoeien van bomen.

Mocht u algemene en praktische vragen hebben over het onderhoud mag u ons mailen. Ons mailadres is meldingennoordenveld@quercusboomexperts.nl Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en opmerking of vraag.

Voor alle specifieke vragen bijvoorbeeld aangaande kapvergunningen, licht op zonnepanelen of vragen aangaande overlast wijzen wij u graag door naar de gemeentelijke website. Het adres daarvoor is: https://noordenveld.nl/overlast-van-bomen-en-ander-groen  

Tevens vindt u op onze werkauto’s een QR-code terug. Onze auto’s zijn wit met een grote zwart-groene Q en onze bedrijfsnaam. Door de code te scannen met uw mobiele telefoon komt u op onze website terecht waarop u al onze bedrijfsgegevens kan vinden. Ook wat we zoals doen, wanneer en waar we iets doen kan u daarop terugvinden in uw mooie gemeente! Wil u al eerder een kijkje nemen dan kan dat uiteraard. U gaat dan naar www.quercusboomexperts.nl

img