U bent hier: Referenties -> Bomen Effect Analyse winkelcentrum Keizerslanden

Bomen Effect Analyse winkelcentrum Keizerslanden

Het Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer-Noord is in ontwikkeling. Vernieuwing van winkelpanden, herinrichting van de parkeerplaats en de aanleg van een volledig nieuwe parkeervoorziening moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid, een hoger voorzieningsniveau en een eigentijdse uitstraling.

Op en rondom het terrein staan meerdere waardevolle bomen die de gemeente graag duurzaam wil inpassen. Quercus boomexperts heeft voor de gemeente Deventer in een Bomen Effect Analyse adviezen uitgewerkt op welke wijze en onder welke voorwaarden de plannen gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen.

De adviezen zijn integraal overgenomen in het ontwerpproces en worden verwerkt in de besteksomschrijvingen.