U bent hier: Referenties -> Boomveiligheidscontrole Bronbeek

Boomveiligheidscontrole Bronbeek

Quercus boomexperts heeft in de zomer van 2015 een boomveiligheidscontrole uitgevoerd op Landgoed Bronbeek. Naast de 5 landelijke geregistreerde monumentale bomen staan er nog 355 individuele bomen en bevat het terrein meerdere bospercelen. Al deze bomen zijn visueel beoordeeld op uitwendige gebreken en/of aantastingen. De gemiddelde staat van de bomen bleek prima in orde.

Naar aanleiding van de inspectie hebben we diverse boomverzorgende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verwijderen van dood hout en breukgevaarlijke takken. Tevens is de monumentale tulpenboom gesnoeid en hebben we de groeiplaats verbeterd middels het pneumatisch injecteren van bodemverbeterende producten. Deze maatregelen dragen bij aan het duurzaam voortbestaan van deze bijzondere boom.