U bent hier: Expert in -> Onderzoek en advies

Boomonderzoek en advies

Een boomexpert is meer dan een boomspecialist
Adviseren over bomen gaat zelden alleen over ‘boompje kijken en rapportje maken’. Misschien wel de helft van het bomenvak wordt ingevuld door aanverwante wetenschapsgebieden zoals ecologie, biologie, hydrologie en bodemkunde. Daarnaast wordt een bomenvraag vaak gesteld in brede maatschappelijke context waarin raakvlakken zijn met wetgeving, beleid, veiligheid, infrastructuur en (stedelijke) inrichting. In die zin is een boomexpert veel meer dan alleen een boomspecialist.

Onderzoeksmethodieken:

 • Diverse technieken zoals klophamer en prikstok, Picus, Treetronic, resistograaf en trekproef
 • Boomveiligheidscontrole middels VTA en VTA+
 • Groeiplaatsonderzoek en bewortelingsonderzoek met diverse technieken en methodes zoals grondboringen profielkuilen, zuurstofmetingen, bepalen indringingsweerstand en chemische bodemanalyse
 • Inmeten en inventariseren van boombestanden

Adviseren:
Quercus boomexperts heeft een keur aan onderzoeks- en kennisproducten in haar dienstverlening waarmee wij onze opdrachtgevers voorzien van bruikbare adviezen:

 • Bomeninventarisatie (voor kapaanvraag, onderhoudstoestand of boomveiligheid)
 • Kwaliteitsmetingen
 • Nader technisch onderzoek (NTO)
 • Stabiliteitsmeting met trekproef
 • Bomen Effect Analyse (BEA)
 • Boomtaxatie, schadetaxaties en waardebepalingen (conform NVTB richtlijnen)
 • Groeiplaatsadviezen (voor bestaande en nieuwe locaties)
 • Verplantbaarheidsadvies
 • Leveren boomadvies binnen (grootschalige) plan- en ontwerptrajecten
 • EMVI-plan als onderdeel van infra-, bouw- of civiele aanbestedingen
 • Bomenbeleid en –structuurplannen
 • Monitoringsplan in kader van vochtmonitoring