U bent hier: Expert in -> Groeiplaatsverbetering en -inrichting

Groeiplaatsverbetering

Ondergronds vakgebied
Misschien wel 50% van het bomenvak gaat over bodem, groeiplaatscondities en beworteling. In het stedelijk gebied, en zeker in verhardingen, kunnen bomen pas natuurlijk gedijen in een goed ingerichte groeiplaats die ook als zodanig wordt verzorgd. Slechte groeiprestaties van bomen zijn doorgaans te relateren aan ondergrondse oorzaken:

  • Verdichting en storende lagen
  • Fluctuerende grondwaterstanden of stagnerend oppervlaktewater
  • Verstoorde mineralenbalans door inspoelend wegenzout
  • Tekorten aan voedingselementen
  • Bodemverontreiniging of gaslekkage

Volwaardig inrichten
Als de kans zich voor doet om bij nieuwe aanplant een situatie te creëren die de levenscyclus van nieuwe bomen volledig kan ondersteunen, dan moet die aangegrepen worden. Dit is het aangegeven moment om dit in één keer goed aan te pakken. Afhankelijk van de inrichting en functie van de plek waar bomen zijn gepland, kan Quercus boomexperts adviseren, ontwerpen en uitvoeren om tot een volwaardige groeiplaatsinrichting te komen.

Optimaliseren
Ondergrondse zorg voor bomen in het stedelijk gebied is minstens zo belangrijk als regulier snoeibeheer. Indien de ondergrondse groeiomstandigheden in orde zijn, kunnen besparingen worden gerealiseerd als het gaat om VTA, verwijderen van dood hout en inboet. Quercus boomexperts beschikt over de technieken om ondergrondse knelpunten inzichtelijk te maken en om hiervoor de juiste optimalisatiemaatregelen uit te voeren.